Recticel en het Milieu

Algemeen kan gesteld worden dat de activiteiten van Recticel in principe weinig milieubelastend zijn.Ondanks dit uitgangspunt houdt de Groep eraan om de mogelijke impact op de leefomgeving als gevolg van haar industriële activiteiten zoniet uit te sluiten, dan toch op zijn minst maximaal te beperken. De Groep tracht dit te realiseren door haar processen voortdurend te verbeteren en te optimaliseren met het oog op een rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het beperken van onder andere grondstoffen, afval en luchtemissies.