Privacy

Persoonsgegevens

Recticel b.v. verzamelt via de website enkel technische gegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Recticel b.v. draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsuitoefening of dan wettelijk verplicht is.